naglowek_ptr2015_ver2014.PNG

SESJA STOWARZYSZEŃ OSÓB CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE

Wydarzenie towarzyszące konferencji V Krajowe Spotkania Reumatologiczne

 

Program szczegółowy sesji do pobrania w formacie pdf

 

PROGRAM RAMOWY


18 września 2015

Centrum Konferencyjne FIESTA / Hotel PZM
Lublin, ul. B. Prusa 8

 

9:00-10:40       Sesja I – Postęp w reumatologii        

10:40-11:10     Przerwa kawowa

11:10-12:50     Sesja II – Żyjmy Zdrowiej – promocja zdrowia   

12:50-14:00     Przerwa obiadowa

14:00-15:20     Sesja III – Co nowego w stowarzyszeniach?

15:20-15:50     Przerwa kawowa

15:50-16:30     Sesja IV – Aspekty prawne w chorobach reumatycznych

 

Coroczne spotkania organizacji osób chorych reumatycznie stały się już tradycją. Sesja Stowarzyszeń jest największym i najważniejszym wydarzeniem w obszarze organizacji zrzeszających chorych reumatycznie. Organizuje je Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF” we współpracy z Polskim Towarzystwem Reumatologicznym. W tym roku Sesja Stowarzyszeń, jako projekt edukacyjny dla liderów organizacji chorych reumatycznie realizowany w Lublinie jest wydarzeniem towarzyszącym V Krajowym Spotkaniom Reumatologicznym w dniach 17-19 września 2015 r.

W pierwszym dniu 50 uczestników z 17 organizacji spotka się na „Nieformalnej debacie stowarzyszeń” będącej platformą wymiany doświadczeń, poszukiwania optymalnych rozwiązań dla problemów chorych reumatycznie i planowania wspólnych działań. Drugi dzień to konferencja, na którą składają się cztery bloki tematyczne. Pierwszą część zatytułowaną „Postęp w reumatologii” otworzy wykładem prof. Eugeniusz Józef Kucharz, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. W tej części przewidziane są dwa interesujące wystąpienia lekarzy reumatologów i lekarza reumoortopedy – „Zabiegi reumoortopedyczne – optymalizacja efektu terapeutycznego”. W kolejnej części konferencji  „Żyjmy Zdrowiej” organizatorzy zachęcają do zdrowego stylu życia pomimo przewlekłej choroby reumatycznej. Jak tego dokonać podpowiadają kolejno: psycholog, fizjoterapeuta i specjalista technologii informatycznych. W trzeciej części sesji „Co nowego w stowarzyszeniach” prezentowane są projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym, aktualnie realizowane w stowarzyszeniach. Prezentacje te są zaproszeniem dla wszystkich do wspólnego działania, bo razem możemy więcej! Wykładowcy ostatniej części drugiego dnia Sesji Stowarzyszeń „Aspekty prawne w chorobach reumatycznych” przekonują, że nie należy dopuścić, aby przewlekła choroba wykluczała z aktywnego życia społecznego – „Twój głos ma znaczenie. Udział w konsultacjach to wzięcie spraw zdrowia w swoje ręce”.


Po interesującej konferencji organizatorzy zapraszają uczestników sesji na zwiedzanie z przewodnikiem Lublina o 700-letniej historii lub do udziału w imprezie organizowanej przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne – „Ruch Usprawnia” w Parku Saskim w Lublinie. Marsz z kijkami do nordic walking na trasie o długości 2,5 km sprawia chorym reumatycznie ogromną satysfakcję i wielką radość, gdyż uczestnicy otrzymują pamiątkową koszulkę i medal za udział w marszu! Chorzy maszerują razem z lekarzami i innymi profesjonalistami zdrowia, włączając się aktywnie do akcji edukacyjnej (Portal edukacyjny – Poruszyć Świat), mającej na celu zwrócenie uwagi i uświadomienie społeczeństwu problemów chorych cierpiących na zapalne choroby reumatyczne.


W ostatnich latach doświadczamy ogromnego postępu w diagnozowaniu i leczeniu chorych z chorobami reumatycznymi, stąd też pojawia się duże zapotrzebowanie na edukację osób chorych reumatycznie niezależnie od wieku, czasu trwania choroby i wykształcenia. Takie wsparcie w radzeniu sobie z chorobą i jej następstwami dają stowarzyszenia chorych reumatycznie, jednocześnie zachęcając do świadomego uczestnictwa w procesie leczenia pomimo doświadczanych w Polsce trudności i ograniczeń w dostępie do nowoczesnego leczenia. Perspektywę chorych w nowej i zmieniającej się rzeczywistości zaprezentują bezpośrednio lekarzom w Lublinie na V Krajowych Spotkaniach Reumatologicznych, przedstawicielki organizacji chorych: Jolanta Grygielska, Marta Kotarba-Kańczugowska i Monika Zientek.

Wrześniowe spotkanie w Lublinie Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
i stowarzyszeń chorych reumatycznie pokazuje, że  naukowa organizacja  lekarzy
i organizacje chorych wspólnie działają i zabierają głos, postulują optymalne rozwiązania w ochronie zdrowia, które mają służyć optymalizacji efektów terapeutycznych w drodze do wspólnego celu jakim jest poprawa jakości życia chorych reumatycznie. Trzeci dzień Sesji Stowarzyszeń , to czas na podsumowania, rozmowy i pożegnania - do zobaczenia na Sesji Stowarzyszeń za rok !