naglowek_ptr2015_ver2014.PNG

SYMPOZJUM PROFESJONALISTÓW OCHRONY ZDROWIA

Wydarzenie towarzyszące konferencji V Krajowe Spotkania Reumatologiczne

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM PROFESJONALISTÓW OCHRONY ZDROWIA W PIĄTEK 18 WRZEŚNIA 2015

Uczestnicy Sympozjum Profesjonalistów Ochrony Zdrowia mogą odebrać materiały i identyfikatory w Biurze Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTR V Krajowe Spotkania Reumatologiczne, zlokalizowanym w holu Collegium Maius UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4 w Lublinie w dniu 18 września 2015 r. od godz. 7.00 do zakończenia obrad.

 

PROGRAM SYMPOZJUM PROFESJONALISTÓW OCHRONY ZDROWIA


18 września 2015

Sala Konferencyjna Instytutu Medycyny Wsi, ul. Jaczewskiego 2, Lublin

Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

 

I sesja 13.00 -14.30

Rozpoczęcie i słowo wstępne - Zofia Kiełbik

Prowadzący: Teresa Kulik, Zofia Kiełbik

1. Zespół terapeutyczny; zakres zadań pielęgniarki w oddziale reumatologicznym.

   Wiesława Ciechaniewicz (15 min.)

2. Współczesna reumatologia to współpraca.

    Maria Majdan (10 min.)

3. Wybrane problemy  funkcjonowania psychicznego u chorych z przewlekłymi chorobami układowymi tkanki łącznej na przykładzie reumatoidalnego zapalenia stawów.

   Alicja Nasiłowska-Barud, Mariola Żuk (15 min.)

4. Rola i zadania fizjoterapeuty w rehabilitacji chorych z przewlekłymi chorobami reumatycznymi.

   Katarzyna Todys (10 min.)

5. Ocena skuteczności jonoforezy z żelem Mobilat w leczeniu pacjentów z gonartrozą.

   A. Dakowicz, A. Kuryliszyn-Moskal, A. Milewska, P. Strzyżewska (10 min.)

6. Z badań nad istotą komunikacji w zespole terapeutycznym w oddziałach wewnętrznych.

   Bożena Baczewska, Beata Szarnowska (15 min.)

7. Wypalenie zawodowe pielęgniarek pracujących w oddziałach dla przewlekle chorych.

   Ewelina Kędzierawska, Bożena Baczewska (15 min.)

                                     

14.30 - 15.30  Lunch

 

II sesja    15.30 – 17.00          

Prowadzący: Matylda Sierakowska, Zofia Kiełbik

1. Zalecenia EULAR – dotyczące edukacji chorych z przewlekłymi chorobami reumatycznymi –      implikacje dla praktyki pielęgniarskiej.

  Matylda Sierakowska (15 min.)

2. Trudności chorych w komunikacji; w zespole terapeutycznym, w rodzinie, w środowisku pracy.

   Stowarzyszenie 3-majmy się razem (15 min.)

3. Chory z ziarniniakowym zapaleniem naczyń – pielęgniarska analiza indywidualnego przypadku.

   Renata Seweryn (15 min.)

4.  Chory z twardziną układową – pielęgniarska analiza  indywidualnego przypadku.

   Joanna Mrowińska (15 min.)

5. Zapotrzebowanie na wsparcie chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

   Bożena  Baczewska, Monika Spaczyńska (15 min.)

6. Istota wystandaryzowanych narzędzi badawczych na przykładzie kwestionariusza SF-36.

    Zofia Kiełbik (15 min.)